مدارک لازم برای قرارداد طرح حمایت از اشتغال کارگر ایرانی سال۹۷

مدارک لازم برای قرارداد طرح حمایت از اشتغال کارگر ایرانی سال ۹۷ ۱- روزنامه رسمی ۲- اساس نامه شرکت ۳- ثبت نام تجاری (برند) ۴- پروانه بهره برداری (پروانه کسب – پروانه فعالیت- بسته به نوع فعالیت , ارائه هرگونه مجوزی که به ایشان اجازه فعالیت داده شده الزامی است.) ۵- لیست بیمه سه ماهه…

روابط عمومی سازمانی

برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است که با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. برنامه‌ریزی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست. روابط عمومی در جریان تمام برنامه ریزیهای سازمانی نقش مهمی را برعهده دارد چرا که هم در شناخت فرصتها وهم در تهدیدها به برنامه ریزان…

پنج راز برندسازی

برندسازی همواره رابطه میان مشتری و محصول یا رابطه مشتری و برند نیست، بلکه برندسازی به خلق ارزش برای مشتری می انجامد و هر آنچه را که از هویت برند شما نیاز است در اختیار مشتری می گذارد تا تجربه کند. در این نوشتار به نقل از بازده، با ما همراه باشید تا از پنج…